Igor Cvetko

kami480

Mag. Igor Cvetko je etnomuzikolog in lutkar. V svojem raziskovalnem obdobju je bil 15 let sodelavec Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU v Ljubljani) in 10 let predavatelj etnomuzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani (na Oddelku za muzikologijo in Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo) in na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Vrsto let je bil tudi kustos za duhovno kulturo v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.

Zbrano otroško narodopisno gradivo je izdal v številnih odmevnih (strokovnih in popularnih) knjigah, med njimi:

  • Slovenske otroške prstne igre, Didakta, Radovljica 1996

  • Najmanjše igre na Slovenskem, Didakta, Radovljica 2000

  • Aja, tutaja, Slovenske ljudske uspavanke, DZS, Ljubljana 2005

  • Trara, pesem pelja, otroška ljudska glasbila na Slovenskem, MK, Ljubljana 2006

  • Veliko malo prstno gledališče, Didakta, Radovljica 2010

Kot lutkar je Igor Cvetko skupaj z Jeleno Sitar soustanovitelj Lutkovnega gledališča Zapik, v slovenskem prostoru znanega predvsem po svojstveni in zanimivi estetiki in principu kontaktnih predstav za najmlajše gledalce. V teh predstavah je Igor Cvetko podpisan predvsem kot izvajalec, likovnik in glasbenik, režija pa je največkrat skupno delo Igorja Cvetka in Jelene Sitar.

Skupaj sta Igor Cvetko in Jelena Sitar izdala tudi priročnik za senčno gledališče »Primeri detektiva Karla Loota ali Zgodba o senčnih lutkah« (večkrat nagrajene knjige doma in v tujini).

Igor Cvetko se ves čas udejstvuje tudi kot ilustrator otroških knjig.